Ekološka akcija na uređenju parka Varošnice te korita rijeke Plive i Vrbasa ušla je u drugi mjesec. Dosadašnji rezultati akcije vidljivi su i naišli su na pohvale velikog broja naših sugrađana. Trenutno je u akciji angažirano više od 30 radnika na dva pravca oko korita rijeke Plive: od stadiona Mračaj uzvodno i nizvodno. Fotografije iz priloga pokazuju stupanj onečišćenja jedne od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini.