Udruženje građana “Centar za bolji kvalitet života (Banja Luka)”, uz punu podršku Gradske uprave Banja Luka, u periodu od 13. do 16. juna 2019. god. održava izazovnu turističko-sportsku međunarodnu biciklističku manifestaciju pod nazivom “B-HARD”, čiji je glavni zadatak promocija pažljivo skrojene biciklističke rute u dužini od 1036 km, koja će biti uvrštena u turističku ponudu Banja Luke i služiti za upoznavanje prirodnih i istorijskih znamenitosti RS i cijele BIH, ali i promociju bicikla kao ekološkog i zdravog načina putovanja.

Agencija Jajce je prepoznala vrijednost ove manifestacije i dala svoju podršku u organizaciji kontrolne tačke na ruti. Ovo je prvi put da se ovaj tip vožnje organizuje na tako visokom nivou, s jasno određenim ciljem promocije i kreiranja turističke ponude, a uz aktivnu podršku svih turističkih organizacija i zajednica na ruti. Manifestacija će takođe da sadrži i jednodnevnu vožnju od 258 km, kao i prvu organizovanu grupnu vožnju pripadnica ljepšeg pola u BIH, u dužini od 80 km.

U okviru “B-HARD”-a, učesnici imaju na raspolaganju samo 75 h da izvezu rutu dužu od 1000 km, ali u okviru turističke ponude će ista ruta da se vozi 7 ili 10 dana, sa ili bez aktivne pratnje i podrške na putu. Takođe, “Centar za bolji kvalitet života” je, idući u susret ovoj manifestaciji, kreirao niz kraćih ruta i organizovanih vožnji, na distancama od 50 do 300 km, kroz banjalučku i okolne regije, ali će i da nastavi da radi na edukaciji šire javnosti o sigurnoj upotrebi bicikla u saobraćaju, biciklizma kao turističke kategorije i sportske discipline.

Start manifestacije “B-HARD” je 13.6. (četvrtak) u 7:00 iz Parka Petar Kočić, a završna ceremonija 16.6. (nedjelja) u vijećnici Banskog dvora.

Više podataka o ruti i manifestaciji možete pronaći na zvaničnom web sajtu manifestacije http://www.bhardultrarace.com, a s početkom vožnje ćete učesnike moći pratiti u realnom vremenu preko GPS praćenja, na adresi http://livetrack.bhardultrarace.com