Direktor JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, Huso Hadžić, na poziv organizatora izlagao je na  Međunarodnoj konferenciji “Zajedničko naslijeđe za zajedničku budućnost” na temu “Materijalna baština i razvoj turizma u Jajcu”.

O konferenciji

Dvodnevna Međunarodna konferencija “Zajedničko naslijeđe za zajedničku budućnost” o zaštiti kulturnog naslijeđa i njegovog korištenja kao potencijala i razvojnog resursa u budućnosti održana je  19 i 20.11 2015 godine u Sarajevu.

Teme panela u okviru konferencije bile su “Promocija, korištenje i očuvanje nematerijalnog i materijalnog naslijeđa kao razvojnog resursa”, “Obnova, zaštita, korištenje i promocija graditeljskog i arheološkog naslijeđa”, “Turizam i naslijeđe: Graditeljsko, arheološko i nematerijalno naslijeđe u razvoju turizma” te “Buduća zajednička suradnja na nacionalnom i regionalnom nivou”.

Stručnjaci iz oblasti zaštite i promocije naslijeđa i turizma iz jugoistočne Europe (Hrvatska, BiH, Slovenija, Srbija, Makedonija) učestvovali su u panel diskusijama.

Dodatni program konferencije uključuje otvorenje prigodnih izložbi i organizaciju turističke ture o temi nematerijalnog naslijeđa za učesnike konferencije.

Paralelno s održavanjem konferencije započet će i kampanja “Naše naslijeđe je naše blago”, koja ima za cilj afirmaciju značaja materijalnog, nematerijalnog, kulturnog i historijskog naslijeđa, saopćio je PR tim projekata “PHOENIX – Kultura za budućnost”.

(FENA) J.Č