U prošlim vijestima predstavili smo nove bilborde na ulazu u Jajce koji se nalaze na mjestima Mračaj i Skela. Kako bi isti dolazili do punog izražaja urađena je i komplet obnova metalnih nosača kao i sam teren oko bilborda.