U Jajcu je 30.05.2015. svečano otvoren novoizgrađeni turistički info centar. U cilju jačanja turističkih kapaciteta, info centar će promovisati turističku ponudu općine Jajce, organizirati seminare i radionice za turističke radnike. U okviru info centra će u suradnji s nezaposlenim ženama i udruženjima građana s posebnim potrebama biti otvorena i suvenirnica.

U sklopu info centra nalaze se i 9 mokrih čvorova 4 muška, 4 ženska i jedan sa ljude s posebnim potrebama.

Izgradnja objekta je podržana projektom integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, i programom za zaštitu životne sredine i razvoj turizma u slivu rijeke Vrbas, kojeg financiraju vlada Japana, UNDP i drugi donatori.

Ukupna vrijednost projekta je 162.000 KM, s tim da Općina Jajce sudjeluje sa 90.000 KM, a vlada Švicarske sa 42.000 KM. Vlada Japana putem Programa za zaštitu životne sredine i razvoj turizma podržala projekat sa 30.000 KM.

 

Ovaj info centar je napravljen na najboljoj lokaciji gdje gotovo svaki turista prođe prilikom posjete Jajcu. U info centru će turisti će moći pored dobivanja potrebnih informacija kupiti suvenire te ulaznice za spomenike. ističe Huso Hadžić direktor JU „Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca„ pod čijom će ingerencijom biti i info centar.

 

Više fotografija na našoj facebook stranici