U okviru drugog Sajma turizma i eko proizvoda STEP Jajce 2015, u Jajcu je jučer 30.05.2015. svečano otvoren novoizgrađeni turistički info centar.

U cilju jačanja turističkih kapaciteta, info centar će promovirati turističku ponudu općine Jajce, organizirati seminare i radionice za turističke radnike.

U okviru info centra će u suradnji sa nezaposlenim ženama i udruženjima građana sa posebnim potrebama biti otvorena i suvenirnica.

Izgradnja objekta je podržana projektom integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, i programom za zaštitu životne sredine i razvoj turizma u slivu rijeke Vrbas, kojeg financiraju vlada Japana, UNDP i drugi donatori.

Ukupna vrijednost projekta je 162.000 KM, s tim da Općina Jajce sudjeluje sa 90.000 KM, a vlada Švicarske sa 42.000 KM. Vlada Japana putem Programa za zaštitu životne sredine i razvoj turizma podržala projekat sa 30.000 KM.

(izvor: bug.ba)