Od prispjelih logotip rješenja, mi u agenciji za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca smo odabrali idejno rješenje koje naviše i najbolje ispunjava naše zahtjeve.

Ovaj odabrani logotip će u buduće biti na svim dokumentima Agencije.

Zahvaljujemo se svima onima koji su se potrudili, uradili i poslali svoje prijedloge.

 

DIREKTOR: Huso Hadžić

Jajce, 25.05.2015. god.