Na inicijativu JU „Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ pod pokroviteljstvom načelnika Općine Jajce Edina Hozana, uz realizaciju JKP Čistoća i zelenio, izvršeno je detaljno čišćenje popularnih Mlinčića.

Pored čišćenja, radnici JKP Čistoća i zelenilo će mlinice pošpricati sredstvom protiv gmazova.