Prvomajske praznike i dane vikenda Jajce je posjetilo preko 1000 turista iz Slovenije, Hrvatske, Italije, Francuske, Holandije i drugih evropskih zemalja. Značajne su posjete grupa studenata iz Vukovara, Zagreba, Beograda, Novog Sada i drugih gradova.

Naravno veliki broj turista je iz gradova Bosne i Hercegovine. Agenciji su najavljene masovne posjete u Jajcu učenika osnovnih i srednjih škola kako iz BiH tako i iz susljednih zemalja što je rezultat dosadašnjih priprema i programa koje je Agencija uradila.