Delegacija Općine Jajce u ponedjeljak 27.04.2015. godine je boravila u Republici Hrvatskoj u gradu Virovitici. Delegacija je bila u sastavu: načelnik Općine Jajce g. Edin Hozan, predsjedavajući Općinskog vijeća g. Mirko Ljubez i direktor JU „Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ g. Huso Hadžić. Cilj posjete je obnavljanje saradnje i bratimljenja ova dva grada. Delegaciju iz Jajca je primio gradonačelnik Virovitice g. Ivica Kirin sa svojim pomočinkom g. Matijom Mustač te ostalim saradnicima.

 

Razgovor je tekao u smjeru saradnje ova dva grada, te između ostalog dogovoreno je da će Virovitica biti grad partner 2. Sajma turizma i eko proizvoda – STEP 2015. Sajam će se održati 30. i 31. 05. 2015. godine. Na sajmu će prisustvovati gradonačelnik Virovitice sa svojim saradnicima i predstavnicima koji će prezentirati turističke potencijale, eko proizvode i suvenire Opčine Virovitica.