Na našoj stranici www.moja-avantura.ba preuzmite potpuno besplatno prvi i drugi broj, te novi treći broj magazina Moja Avantura. Časopis sadrži zanimljive podatke i priče o BH turizmu, sportskom turizmu i eko hrani. Izdavač jedinog BH časopisa o gore navedenim temama je JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca

Klikom na fotografiju preuzmite treće izdanje časopisa Moja Avantura