Vodopad u Jajcu smatra se jednim od 12 najljepših vodopada u svijetu. Simbol je kako Jajca tako i Bosne i Hercegovine. Jedini je vodopad u svijetu koji se nalazi u centru jednog grada. Ne postoji niti jedna osoba koja je posjetila Jajce, a da nije vidjela ovu prirodnu ljepotu. Zbog ne stabilnog terene i prestanka segregacije sedre korito rijeke Plive i sam vodopad je bio u opasnosti od samo-urušavanja. Zbog te činjenice rađeno je uređenje korita i vodopada. U Jajcu 12.11.2014. godine otpočeli su radovi na uređenju desnog boka vodopada. Radi se o drugoj završnoj fazi uređenja, nakon što je u prvoj fazi napravljen plato pod vodopadom učvršćen sam vodopad. Druga faza obuhvata radove na izradi mosta-pasarela koji će omogućiti posjetiocima lakšu komunikaciju s desnog boka prema platou vodopada. Investor projekta je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, projektant je Arhitekt d.o.o, nadzor vrši projektni biro A2 d.o.o., dok izvođač radova je Komotin d.o.o Jajce.

Radi se o složenoj, lučnoj, konstrukciji, koja će biti obložena drvetom kako bi se uklopila u prirodni ambijent vodopada. Lučna konstrukcija će praviti konekciju između desnog boka i vidikovca koji će također biti izrađen po sličnom principu. Rok izrade je 90 dana-ističu u Komotinu.

Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca ističe zadovoljstvo otpočetim radovima. Smatramo da će ovi radovi omogućiti bolju komunikaciju turista i da će turisti imati još bolje i ljepše utiske posjetom ovom jedinstvenog vodopadu u svijetu.