Sav prihod od ulaznica namijenjen je liječenju Samira Lončara – Santre.