Danas u 11 sati, u salonu Doma kulture u Jajcu, zatvorena je prva „Ljetna škola stećaka“ u Bosni i Hercegovini, koju organizira JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca i inicijator i voditelj Ljetne Škole stećaka, akademik prof. dr. Dubravko Lovrenovnić.

Ovo petodnevno druženje sa akademikom Lovrenovnićem, koji je jedan od inicijatora same nominacije Stećaka na listu UNESCO-a, pokazalo je da se radi o stećcima koji predstavljaju jedinstven oblik kulturno-povijesne baštine,te koju nasljeđuju narodi Bosne i Hercegovine.

Prisjetimo se da se  upravo radi na nominaciji stećaka na listu Svjetske kulturne baštine, što je bila današnja tema predavanja prof. dr. Lovrenovnića. U samoj nominaciji sudjeluju sljedeće države: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Ukupno je nominirano 30 nekropola, od čega je na prostoru naše države 22 lokaliteta.

Jedan od komentara posjetitelja je sljedeći: „Posjećenost tribina je iznad očekivanoga, što pokazuje osviještenost građana o značaju kulturno povijesnog nasljeđa, ne samo u svrhe razvoja turizma, nego i boljeg života svakog stanovnika kraljevskog grada Jajca.“

Nadamo se da ćemo u narednih par dana imati mogućnost da vam putem video zapisa predstavimo neke od isječaka sa tribine na temu najnovijih istraživanja stećaka na području Jajca.

Ljetna škola stećaka je završena sa jednim jasnim zaključkom, a to je da se ovakav oblik predavanja ponovi upravo u Jajcu i naredne godine s temom ponovne nominacije kulturno-povijesne baštine grada Jajca pod zaštitu UNESCO-a.