Danas je treći dan kako traje Ljetna škola stećaka, unatoč radnom danu svaki dan su predavanja sve posjećenija i interesantnija, ističe jedan od redovnih posjetitelja predavanja. Naime na predavanjima se pojavljuje sve više ljudi koji ne žele propustiti da saznaju nešto više o ovom Bosansko-Humskom nasljeđu, za koji se nadamo da će uskoro biti pod zaštitom UNESCO-a.

Prisjetimo se da je JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ uz pokroviteljstvo Općinskog načelnika grada Jajca Edina Hozana organizira Ljetnu školu stećaka koju provodi prof. dr. Dubravko Lovrenović.

Kako ste se imali priliku prethodno upoznati sa cjelinama Ljetne škole stećaka, jučer su se posjetitelji imali priliku upoznati sa Tehnikama izrade kao i klesarskim školama koje su bile zastupljene u tzv. Industriji smrti kako je Prof. Lovrenović naziva. Posjetitelji su također imali priliku među prvima pogledati video materijal nominacijskog dokumenta za kandidaturu stećaka na Svjetsku listu kulturne baštine UNESCO-a.

Danas su obrađene dvije vrlo zanimljive cjeline, a to su: Estetika i simbolizam umjetnosti stećaka te Epitafi (Posmrtni zapisi). Epitafi odražavaju osnovnu interpretaciju smrti, te možemo ih pronaći na oko 3 000 stećaka iz raznih perioda pojavljivanja od V. stoljeća sve do XIX. stoljeća. Neki su vrlo interesantni, te nam prikazuju dubinu svijesti o smrti i zagrobnom životu, onih koji su davali da se oni rade.

 

Jedan zanimljiv Epitaf glasi: Bože primi moju suprugu sa onom radošću sa kojom sam je ja ispratio sa ovog Svijeta.

Iako na prvi pogled zvuči zanimljivo pa možda i smiješno, u kršćanstvu se vjeruje da nakon ovog života duše umrlih idu na bolji svijet, te se tom vjernici trebaju radovati.


Sa ovim kratkim osvrtom na dosadašnja predavanja pozivamo Vas da posjetite predavanje koje će biti u ponedjeljak u 11 sati, a tema je: ZONE RASPROSTIRANJA STEĆAKA I KLESARSKE ŠKOLE S POSEBNIM OSVRTOM NA NAJNOVIJE REZULTATE ISTRAŽIVANJA STEĆAKA OKOLINE JAJCA. A ovu temu iako je najavljuje neće predstaviti prof. Lovrenovnić nego još jedan jajčanin Edin Bujak autor knjige o Stećcima na području Jajca.

Ulaz je slobodan.