JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ organizira predavanje “Trauma, pamćenje, ozdravljenje“

Dana 23. augusta/kolovoza 2014. godine, u okviru TPO Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PIUIS), u Jajcu (Dom kulture) se održava II Interdisciplinarna učionica “Trauma, pamćenje, ozdravljenje“, sa početkom u 13:30 sati. Budući da Jajce zauzima značajno mjesto na bosanskohercegovačkoj povijesnoj sceni, te da je tokom proteklog rata ovaj grad pretrpio znatna razaranja društvene i kulturne potke, što se odražava i na sadašnji život ljudi, Jajce je određeno kao mjesto održavanja druge Interdisciplinarne učionice, s ciljem nadilaženja grupnih podjela i zajedničkog iznalaženja načina koji vode ka iscjeljivanju historijskih rana i ponovnoj izgradnji povjerenja.

 

Na II Interdisciplinarnoj učionici, u okviru teme kultura pamćenja i sjećanja, učestvovat će eminentni znanstvenici/ce i aktivisti/ice iz BiH: akademik Dubravko Lovrenović, doc. dr. Zlatiborka Popov Momčinović, dr. Amra Delić, doktorant,  bosanskohercegovački i australijski akademski vajar Adis Fejzić.