Danas 27.07. 2014. godine u sklopu priprema za 1. Takmičarske skokove sa vodopada, ekipa gorske službe za spašavanje Jajce, na inicijativu JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, radila je na uklanjanju visokog rastinja na vodopadu. Naime radi se o rastinju koje je zaklanjalo pogled na sam vodopad. U narednim danima radit ćemo na čišćenju staza, platoa i uređenju cijelog prostora.

Više fotografija na našoj facebook stranici.