Nakon više mjesečne obuke i polaganja na lokalnom nivou, kandidati su pristupili polaganju STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE ZA SREDNJO-BOSANSKI KANTON.

Kandidati koji su položili: Dragan Glavaš, Admira Dervišić, Alida Hodžić, Aida Klapuh, Amir Bašimamović, Fahrudin Burić, Božica Marijanović, Aida Softić – Joldić, Merisa Kliko, Belma Makul, Binela Agić, Tarik Cerić, Admira Vuković i Denis Hadžić.

Jajce trenutno ima 20 turističkih vodiča na više svjetskih jezika.