Lokomotiva, serije 1190, proizvedena  je u tvornici Krauss Linz 1903. godine. Neposredno nakon proizvodnje, lokomotiva je korištena za saobraćanje u okviru fabrike željeza Rössemann & Kühnemann u Beču.  Za vrijeme  Austro-Ugarske vladavine radila je za potrebe tvornice “Elektrobosna” iz Jajca. Lokomotiva je dobila ime „Mala partizanka“, zbog doprinosa koji je imala u toku Drugog svjetskog rata – prevoza delegacije Hrvatske i Slovenije na Drugo zasjedanje AVNOJ-a, kao i činjenice da je bila jedina očuvana, ispravna lokomotiva na slobodnoj teritoriji Bihaćke republike. Lokomotiva je bila u funkciji i poslije Drugog svjetskog rata, da bi pedesetih godina prošlog stoljeća bila postavljena ispred zgrade Muzeja. Od septembra mjeseca 2013. godine proglašena je nacionalnim spomenikom, a u oktobru je renovirana i ukrašena. Ispred muzeja Drugog zasjedanja AVNOJ-a čest je motiv za fotografiranje, a posebno je vole djeca.