Na inicijativu predsjednika Upravnog odbora JU „Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“  g. Tvrtka Zrile (koji je i rukovodio cijelom akcijom),  radnici Agencije Merisa Kliko, Dragan Glavaš, i Amir Bašimamović kancelarije su zamijenili radom na terenu. Ciljevi ove akcije je da se potaknu građani na društveni rad na zaštiti spomenika i obezbjediti lakši rad kod arheološkog istraživanja spomenika. Ovaj put 04.04.2014. godine, očišćena je nekropola stećaka Potkrižje u selu Divičanima kod Jajca. Ova nekropola broji preko 50 stećaka. Prosječna dužina stećaka je 1,7 m, a širina 1,5 m. Najveći stećak u ovoj nekropoli je 2,1 m dužine. U gradu Jajcu do prošle godine se znalo za 9 nekropola sa ukupno 118 stećaka, a prošle godine prilikom provođenja pilot projekta „Registriranje stećaka u BIH“ pronađeno je i zabilježeno 31 nekropola s preko 380 stećaka. Ovo registriranje su provodili arheolozi Edin Bujak i Dijana Kojić uz pomoć Društva za očuvanje spomenika Jajca i Tvrtka Zrile. Tvrtko Zrile ispričao nam je legendu da ako neko ošteti ili skrnavi ovaj srednjovjekovni spomenik umrijet će mu neka domaća životinja ili neće moći imati muške djece. Ova legenda je duboko usađena u narod Jajca i zbog toga smatra Tvrtko da su stećci u Jajcu izuzetno očuvani i ne oštećeni za razliku od drugih gradova gdje su vršena slična popisivanja. Agencija će obilježiti sve nekropole u Jajcu, te u saradnji sa planinarskim društvima i građanima iste očistiti i staviti u turističku ponudu.

Zahvaljujemo se Stipi Brtanu koji je sponzorisao uređenje ove zanimljive nekropole stećaka.

Dragan Glavaš, Merisa Kliko, Tvrtko Zrile i Amir Bašimamović

Na dječji stećak smo postavili poljsko cvijeće.

Tvrtko Zrile, čovjek koji zna gdje se nalazi svaki stećak u Jajcu.