Selo Divičani je izuzetno bogato arheološkim nalazima iz antičkog, srednjovjekovnog i osmanskog perioda. Gazi Husrev-beg kada je osvajao Jajce 1527 godine je s cijelom vojskom (oko 10 000 vojnika) je boravio na području sela Divičani. Kada je osvojio Jajce, harač od 13 dučana su se ubirali za finasiranje džamije, imama i mujezina u selu Divčani. Enver Duranović je slučanim otkopom pronašao zanimljiv novčić iz osmanskog perioda u svom dvorištu. Ovaj nalaz bi mogao biti uputa stručnjacima da se posvete arheološkim istraživanjima na području općine Jajce, jer je Jajce samo 30% arheološki istraženo. Mnoga bogatstava se kriju u jajačkom tlu, a legenda kaže da je cijela kraljevska riznica sakrivena upravo u Jajcu.