Dana 08.01.2014. godine, zahvaljujući JU “Agenciji za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” je otkopana velika kamena ploča, jedina preostala sa ove nekropole stećaka, koju je dobro opisao Đoko Mazalić.Ova ploča, još kao gimnazijalca, zainteresirala je našeg sugrađanina akademika Dubravka Lovrenovića,koji je kasnije razjasnio mnoge nepoznanice kamenih spavača.