Dana 16.01.2014. godine djelatnici  JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” su vršili popravak i čišćenje info tabli u gradu Jajcu.

Više fotografija na našoj facebook stranici.