Dana 14.01.2014. godine JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu ni razvoj turističkih potencijala grada Jajca” u saradnji sa JU “Vodovod i kanalizacija” su premjestili stećak – ploču na vidno mjesto ispred crkve Sv. Marije. Djeca iz ul. Sv. Luka su dali svoj doprinos tako što su očistili stećak od zemljanih naslaga, ovim putem ih pohvaljujemo i zahvaljujemo im.