Na inicijativu predsjednika Upravnog odbora JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” Tvrtka Zrile, danas 13.01.2014. godine, premještene su topovske kamene kugle na vidno mjesto. Ove tri zanimljive kule od danas možete vidjeti u centru grada ispod velike lipe koja se nalazi preko puta nacionalnog spomenika  Omerbegovića kuća.