Jajce, 05.01.2014. godine.

Foto: Amir Bašimamović