Danas 30.11.2013. godine u Jajcu je svečano obilježeno 70 godina od drugog po redu zasjedanja AVNOJ-a. Oko 5000 posjetilaca iz svih zemalja bivše Jugoslavije je prisustvovalo ovom jubilarnom rođendanu. Posjetioce nje mogla omesti niti jako niska temperatura u kraljevskom gradu Jajcu. Bogat kulturno umjetnički sadržaj u režiji Muzeja II. Zasjedanja Avnoja oduševio je sve prisutne posjetioce. Nadamo se da će Dani AVNOJ-a svake godine biti sve bolji i bolji i prerasti u jednu od najvećih manifestacija u Bosni i Hercegovini pa i šire.

29. i 30. novembra  1943. godine za vrijeme II.svjetskog rata u Jajcu je na drugom zasjedanju AVNOJ-a osnovana Jugoslavija po federalnim principima.

Više fotografija na našoj facebook stranici.