23.11.2013. godine u prostorijama JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” održana je prva po redu radionica u okviru projekta ” Razvoj Baljvina i jezera Bočac kao mikro turističke destinacije.

Nosilac projekta je Savez turističkih vodiča RS, a Agencija je prijatelj projekta. Projekat je podržala ambasada SAD-a u Sarajevu.

Radionica “Razmjena iskustava” ima za cilj da turistička mjesta kao što su Jajce, Banjaluka i Šipovo pomognu svojim iskustvima razvoju Baljvina i jezera Bočac.