Po povratku sa naučnog skupa “V. geološko savjetovanje BiH” koje je održano na Jahorini, na kojem je i Agencija imala svoje predstavnike geologe g. Atifa Kučukovića i g. Darija Puizinu, u subotu 26.10.2013. godine gosti JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” bili su ugledni profesor-doktori geologije, g. Bogdan Jurkovšek i  gđa. Tea Kolar-Jurkovšek. Posebna tema na gore navedenom skupu je bila o fosilima pronađenim u Jajcu (Bravnicama). Sa ciljem da se ti fosili sačuvaju slovenski profesori su i došli u Jajce. Agencija je uzela na sebe da će rijetke fosile postaviti i izložiti u vitrine geološke zbirke minerala u Jajcu. Zahvaljujemo se profesorima na dolasku, korisnim savjetima i obećavamo dalju saradnju.

vrlo rijetki primjer morske zvijezde pronađen u Jajcu (Bravnice) šanse da se nađe sličan primjerak su 1 : 1 000 000