Dana 13.10.2013. godine u prostorijama Hotela Turist 98 je upriličeno svečano dodjeljivanje diploma učesnicima 14. regionalnog kampa kao dio regionalnog projekta “Zapadni Balkan – od historijske integracije do aktivnog savremenog učešća” kojeg financira Europska Unija i koji se pored BiH provodi još u Albaniji i Kosovu. Diplome su  uručili načelnik Općine Jajce g. Edin Hozan i predstavnici CHwB-a.

U periodu od 01 – 14 oktobra/listopada 2013.godine. Tokom kampa, studenti arhitekture, građevine, historije umjetnosti i srodnih nauka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova, Albanije, Grčke, Rumunije i Bugarske su timski radili u tri grupe. Obrazovne aktivnosti restauracije održane su na kompleksu mlinova na Plivi kod Jajca koji je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine „Kulturni krajolik – Plivska jezera sa kompleksom mlinоva na Plivi kod Jajca““ (Službeni glasnik BiH, broj 58/09). Aktivnosti snimanja i dokumentacije su održane na stambenom objektu u ulici Varoš 11 u Jajcu, koja je proglašena nacionalnim spomenikom. Aktivnosti vezano za interpretaciju samog kulturnog nasljeđa su bile fokusirane na historijsko jezgro Jajca, gdje su učesnici pokušali uvidjeti koja je trenutna interpretacijska ponuda, te koje aspekte treba osnažiti, dajući nove ideje i sugestije.

Partner bez kojeg Fondacija Kulturno nasljedje bez granica ne bi uspjela organizovati niti implementirati aktivnosti kampa su JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca kao i sama Općina Jajce.

Edukativne i demonstrativne aktivnosti upotrebe tradicionalnih zanata prilikom obrade drvene građe na kompleksu Mlinova su u sklopu projekta rekonstrukcije 4 mlinčića. Projekat je zajednički finansiran od strane Općine Jajce i Evropske Komisije kroz projekat „Zapadni Balkan – od historijske integracije do aktivnog savremenog učešća – Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo“ . Fondacije Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) sa izvođačkom firmom «Marušić» će implementirati rekonstrukciju.

Naredne aktivnosti u okviru projekta „Zapadni Balkan – od historijske integracije do aktivnog savremenog učešća – Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo“ biće održane na Kosovu i to 15. Regionalni restauracijski kamp u Vučitrnu i Mitrovici u periodu 16 do 27 oktobar/listopad, kao i regionalni trening seminar „Priče prošlosti i buduće uspomene” 28-30 oktobar/listopad u Prizrenu.