Od prvog dana puštanja u funkciju WEB stranice JU Agencije za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, stranica se aktivno održava i pruža aktuelne novosti kao i informativne činjenice o gradu Jajcu. Koliko je uspješna WEB stranica govori i sama brojka od 1,000,000 posjeta. Dok facebook stranica bilježi preko 5,000,000 posjeta.

WEB stranica je dostupna na 8 jezika, a najgledanija je na:

1. Bosanskom

2. Engleskom

3. Italijanskom

4. Holandskom

5. Njemačkom

6. Arapskom

7. Turskom

8. Poljskom

Kao i do sada, WEB i facebook stranica JU Agencije Jajce ostaje aktivna u pružanju ponuda, novosti i inspirativnih multimedialnih zapisa.

Zahvaljujemo se svim našim posjetiocima.