Knjiga “Skriveno blago jajačkog kraja”, stratigrafski vodič kroz geološko – petrografsku, mineralošku i palentološku zbirku, te nova saznanja o geologiji šireg područja Općine Jajce u Bosni i Hercegovini. Autori knjige su Darije Puizina i Atif Kučuković. Troškove štampanja finansirao je načelnik Općine Jajce gospodin Edin Hozan. Troškove pripreme i ostale troškove finansirala je JU Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.