Jučer je u Jajcu u okviru manifestacije Dani AVNOJ-a u Jajcu otvorena putujuća ”Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas” koja na trideset i dva panela donosi brojne detalje iz života židovske djevojčice i njezine porodice sa kraja Drugog svjetskog rata, ali i aktualizira pitanje ponovne pojave nacističke ideologije u savremenom svijetu.

Djevojčica, u cijelom svijetu prepoznata kao simbol dječije žrtve holokausta, rođena je u Frankfurtu na Majni 1929. godine. Četiri godine kasnije, sa porodicom seli u Amsterdam, nakon što u Njemačkoj na snagu stupaju protiv-židovski zakoni. Početkom okupacije Hilterovih nacista, Frankovi sele u tajno skrovište u kojem su proveli dvije godine, dok nisu otkriveni. Cijela porodica biva deportovana u logore. Petnaestogodišnja Anne umire u logoru, a jedini preživjeli član porodice je Otto Frank, njezin otac, koji je i objavio dnevnik svoje kćeri Anne.


Izložba je upotpunjena sa sedam lokalnih panela koji govore o historiji Bosne i Hercegovine u toku i nakon Drugog Svjetskog rata do danas, a koje su izradili eksperti iz Bosne i Hercegovine.

Posjetioce će kroz izložbu voditi posebno obučeni učenici, odnosno vršnjački edukatori. Vršnjački edukatori su obučeni da posjetioce i učenike iz svoje i drugih škola provode kroz izložbu, prenoseći im znanja koja su stekli o temama koje obrađuje kompletna izložba. U Jajcu, vršnjački edukatori su učenici iz Srednje struktovne škole “Jajce” i Srednje škole “Nikola Šop”.

Organizatori izložbe su Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH, Fondacija Humanost u akciji BiH, Kuća Anne Frank. Izradu izložbe Anne Frank ”Historija, Istorija, Povijest za danas” finansirala je Evropska unija, a prikazivanje izložbe u Jajcu omogućeno uz podršku Općine Jajce i Muzeja II zasjedavanja AVNOJ-a u Jajcu.

Izložba ”Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas” je prije Jajca, prikazana u Mostaru, Sarajevo, Banja Luci, Maglaju i Odžaku.


 

(Jajce Online)