Nekropola stećaka Katica u selu Bistrica odmah pored katoličke crkve, jedni su od najljepših stećaka u Jajcu. Na lokalitetu je evidentirano 27 stećaka. Od toga je prisutno 13 sljemenjaka, 12 sanduka i 2 ploče. Na jednom stećku nalazi se ukras u vidu polumjeseca, a na nekoliko stećaka vidljivi su ukrasi pravougaonih i polukružnih niša.

Ljubica Brtan Cvitanović je rođena u blizini ovih stećaka u Gaju za koje se vežu razne priče i legende.

-Odrasla sam igrajući se na njima i oko njih. Ti stećci su bili moja cvjećara, ordinacija, bolnica… Upoznala sam i mnoge arheologe koji su sa zanimanjem prikupljali informacije o njima, a duboko u sjećanje urezao mi se arheolog sa Novog Zelanda, govori Brtan–Cvitanović.

Jedan stećak svake godine je svijetlio i to uvijek u isto vrijeme. Ovaj fenomen se pojavio prije 30 godina.

-Sjećam se još kao dijete, da je jedan stećak svake godine svijetlio, ali uvijek u isto vrijeme, obično oko tri sata ujutro. Moj otac je prvi vidio tu neobičnu pojavu, prišao je stećku na par metara i vidio “vatrene iskrice” koje su frcale iz njega, govori nam ona, te dodaje:

-Sljedeće večeri kada su se svi okupili čekajući “vatrene iskrice” iskrica više nije bilo, ali odlučili su otkopati grobnicu, u kojoj su se nalazili žensko i muško tijelo, te tijelo bebe. Kosti su kasnije odnešene u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Prilikom provođenja pilot projekta „Registriranje stećaka u BIH“ pronađena je i zabilježena 31 nekropola s preko 380 stećaka u Jajcu.

 

 

(Jajce Online)