Radnici JU Agencije Jajce obnovili su prolaz koji se nalazi uz samu zgradu Prve osnovne škole, u historijskoj jezgri grada. Radovi su se nastavili na uređenju interijera Papaz kule, gdje su se ulaz i sama unutrašnjost očistili od smeća i oslobodili od rastinja i korova.