Uposlenici Javne ustanove „Agencija zakulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala gradaJajca“ učestvovali su na  9.  međunarodnoj konferenciji BAM 2016, na temu programi zaštite, promocije i približavanja kulturne baštine široj javnosti, koja se održala  28.10.2016. godine u Sarajevu u prostorijama  Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića i u Mostaru 29.10.2016.,  u prostorijama Narodne biblioteke Mostar i u Muzeju Hercegovine.  Misija Asocijacije informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM) su Evropske smjernice  za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja.

Na Konferenciji su razmjenjena iskustva sa predstavnicima institucija kulture i biblioteka iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore.