Pored radnih dana, turističke posjete u Jajcu izražene su i danima vikenda. U subotu 22.10.2016. godine Jajce je posjetilo udruženje mladih Općine Pale iz Prače sa 51 učesnikom u starosnoj dobi od 15 do 35 godina. Cilj njihovog putovanja je bilo upoznavanje sa kulturno – historijskim znamenitostima SBK-a, tačnije Jajca i Travnika, druženje i međusobna saradnja mladih iz ovih općina.