Jajce je danas posjetila Ruska TV ekipa koja u svome projektu “Montenegro, One day with” snima video priloge sa atraktivnih turističkih lokacija. U Bosni i Hercegovini će se snimati u 5 gradova, a jedan on njih je upravo Jajce. Pomoć u realizaciji projekta na području Jajca pružila je JU Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. Direktor JU Agencije Huso Hadžić u intervju-u je izjavio kako je Jajce jedan od rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini gdje se u bogatom broju može posjetit kulturno-historijsko naslijeđe okruženo društvenim i prirodnim ambijentom. Uz turističke vodiče predstavljeni su i najznačajniji spomenici kao i prirodna blaga koje Jajce nudi. Snimljeni prilog emitovat će se na 7 ruskih TV kanala među kojima je i nacionalna televizija. Procjenjuje se da će prilog imati gledanost od 150 miliona.