Posjeta se dogodila 01.06.2013.godine. Zahvaljujući USAID-u, predstavnici turskih tour operatera obišli su sve turistički značajne destinacije u BiH.

Podršku u regiji rijeke Plive za ovu posjetu su pružili udruženje Eko Pliva Jajce, JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” i Općina Jajce.