I ove godine JU Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca posvetila je posebnu pažnju spomenicima i njihovoj okolini kada je u pitanju uređenje istih. Radnici “Agencije” uredili su prostor oko Crkve sv. Marije/Sultan Sulejmanove (Fethije) džamije, Katakombi, Burića kuće i Okića džamije. Radovi se nastavljaju na nekropoli stećaka u Vincu i šire.