28.11. (subota)

08.45 – 16 sati

– Regionalna konferencija – 1945-2015: MUZEOLOŠKE APOLOGIJE (DIS)KONTINUITETA

1. dan – Tema: MUZEALIZACIJA DRUGOG SVJETSKOG RATA U MEMORIJALNIM MUZEJIMA

11.00 – 12.00 sati

– Polaganje cvijeća na Spomen-fontanu

12.30 – 14 sati

– Svečana akademija povodom 72. godine Drugog zasjedanja AVNOJ-a

14.00 sati

– Izložba Međunarodne galerije portreta iz Tuzle: „TITO U DJELIMA LIKOVNIH  UMJETNIKA“

16.15 – 17.15 sati

– Predstavljanje projekta Muzeja istorije Jugoslavije  „STO GODINA JUGOSLAVIJE“

17.30 sati

– Vođenje kroz Muzej II zasjedanja AVNOJ-a

29.11. (nedjelja)

09.00 – 14.00 sati

– Regionalna konferencija – 1945-2015: MUZEOLOŠKE APOLOGIJE (DIS)KONTINUITETA

2. dan – Tema: MUZEALIZACIJA DRUGOG SVJETSKOG RATA U NACIONALNIM HISTORIJSKIM MUZEJIMA

Lokacija: Muzej II zasjedanja AVNOJ-a

Ulaz: 2 KM