Drodzy Goście,

ta strona internetowa jest dla wszystkich odwiedzających Jajce, fanów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, artystów, fotografów, ekspertów z różnych dziedziń, instytucji edukacyjnych oraz wszystkich tych, którzy są zaangażowani w udzielanie informacji turystycznej, które mogą być interesujące dla obu stron, lokalnych turystów ale i tych z zagranicy.

Instytucja publiczna “Agencja kulturowego, historycznego i przyrodniczego dziedzictwa i rozwoju potencjału turystycznego miasta Jajce” (dalej: “Agencja”), została założona 12 marca 2007 roku na mocy decyzji Rady Miasta Jajce. Celem jej powstania jest zachowanie, przywrócenie i ożywienie kulturalno-historycznych zabytków i dziedzictwa przyrodniczego gminy Jajce, rozwijanie i promowanie potencjału turystycznego Jajce.

Korzystam z okazji, aby podziękować pracownikom Agencji, w szczególnie pani Aida Softić Joldic lidercce zespołu, za pozytywne rezultaty ich pracy, a tekże za Przewodnikiem turystyczny przez nich stworzony, która jest podstawą rozwoju tej strony. Szczególnie dziękuję również burmistrzowi miasta, panu Edin Hozan i jego współpracownikom za dotychczasowe i obecne wsparcie, pomoc w pracy Agencji i rozwoju turystyki w gminie Jajce.

Witamy na naszej stronie internetowej,

Dyrektor

Huso Hadzic