Mitrej (3./4. stoljeće n.e.) je najstariji nacionalni spomenik u Jajcu, te spada u jedan od najljepših spomenika antike u Bosni i Hercegovini. Kult boga svjetlosti – Mitre iz Perzije su širom Rimskog carstva donijeli vojnici i trgovci. Pripadnici mitraizma vjerovali su da bog svjetlosti carevima donosi slavu, vojnicima pobjedu, a običnom puku bolji život.
Reljef prikazuje boga Mitru odjevenog u perzijsku nošnju, kako jednim koljenom naliježe na bika i lijevom rukom ga drži za gubicu, dok mu desnom rukom zabija nož u srce. 
Spomenik svjedoči o burnom životu Jajca u doba Rimskog carstva
 

Iz Društva za zaštitu kulturno – povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajce spomenik je predstavio Tvrtko Zrile, na čemu mu se ispred Agencije za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca srdačno zahvaljujemo.