JU „Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ je vlastitim sredstvima očistila preko 1000 m2 površine zapuštenog parka u blizini vodopada. Radovi su i dalje u toku.

U nastavku pogledajte kako je park izgledao prije čišćenja