Brojni strani mediji su ovih dana prenijeli vijest o „2. MEĐUNARODNIM TAKMIČARSKIM SKOKOVIMA SA VODOPADA“ a većina njih je fotografijom prenijela dio atmosfere koja je vladala. Na taj način se jedan od simbola grada Jajca i jedan od najljepših vodopada našao u fokusu javnosti.

Iako domaći i strani mediji često izvještavaju o Bosni i Hercegovini sa manje lijepim vijestima, ove godine je vijest o „2. MEĐUNARODNIM TAKMIČARSKIM SKOKOVIMA SA VODOPADA“ prenijelo preko 120 medija. Njih preko 95 je iz Bosne i Hercegovine, dok je 25 medija iz cijelog svijeta. Medijska prezentacija turizma, kulture i sporta u Jajcu predstavljena je cijelom svijetu, neki od njih su: Yahoo News, Reuters, The Seattle Times, Nzherald.co.nz, China dayli i brojni drugi.