Nedavne aktivnosti na lokaciji Plivskih jezera sa kompleksom vodenica na Plivi  koji su okarakterizirani kao kulturni krajolik od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, na površinu su donijele jedno pozitivno iznenađenje.

 

Naime, radi se o riječnom ili u narodu poznatom plemenitom raku (Astacus astacus). Ova vrsta je do prije dvadeset godina bila rasprostranjena u većini manjih rijeka planinsko-kotlinskog prostora, danas je pravi raritet uočiti ovu vrstu u njenom prirodnom staništu. Riječni rak krasio je samo brze rijeke velikog pada, koje bi svojom čistoćom i bojom vode mnogima oduzimale dah. U bosankom brdovitom prostoru koje krasi visok stupanj prirodnog diverziteta, tek bi oni malo bolje upoznati sa prirodom i njenim uzročno-posljedičnim vezama, mogli uvidjeti indikatore onog  što se u narodu kaže “biser prirode”. To su prije svega određene vrste flore i faune, zatim u slučaju rijeka kao što je rijeka Pliva, postojanje recentnih geoloških naslaga kao što je sedra, čistoća vode i dr. Međutim, posebnu pažnju svakako zaslužuje ovaj mali “plemeniti” rak, koji je pronašao svoje stanište uz Plivske vodenice. Naime, ova vrsta može opstati tek u čistim vodotocima koje odlikuje brzo i turbulentno kretanje vode, te su nastanjeni u blizini riječne vegetacije uz obalu. Riječni rak je noću aktivna životinja stoga obratite pozornost ukoliko u večernjim satima budete u posjeti “Mlinčićima”.

Rijeka Pliva sa svojim Plivskim jezerima koji su najveće prirodne akumulacije vode u Bosni i Hercegovini, te drvenim vodenicama koje su jedan oblik komparativne vrijednosti, ovom prirodnom ambijentu daju epitet jednog od najljepših lokaliteta u Bosni i Hercegovini. Stoga svi Jajčani nose dio odgovornosti, da se savjesno odnose prema ovom mjestu, te ga nauče cijeniti i doživljavati kao svoju baštinu. Posebnu odgovornost svakako imaju svi oni koji komercijalno eksploatiraju ova područja, kako bi se spriječilo narušavanje prirodnog ambijenta, čistoće vode i drugih elemenata.