JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, u nastojanju što bolje promocije ovoga grada, odlučila je da obnovi i ponovno pusti u pogon dva mlina na Plivi.


Riječ je mlinovima na lokaciji poznatih jajačkih Mlinčića, jednog od 29 nacionalnih spomenika kraljevskog grada Jajca. Radovi na mlinovima već se uveliko izvode, a konačno puštanje u pogon planirano je tokom „Sajma turizma i eko proizvoda STEP 3 Jajce 2016“ koji će se održati 24. i 25. maja 2016. godine.

Ono što je posebno zanimljivo, jeste da radove na obnovi mlinova izvodi posljednji klesar mlinskog kamenja u Bosni i Hercegovini, Ferid Džidić.

Džidić je davne 1962. godine pošao na zanat. U to vrijeme bilo je pedeset ljudi koji su se bavili ovim zanatom, a kada je eksploatacija u rudniku Orlac kod Viteza dosegla vrhunac, ovim poslom se bavilo više od 150 ljudi.

Danas je Ferid Džidić jedini, a nakon njega ovaj zanat u dolini rijeke Lašve potpuno će nestati.

„Rudnik Orlac nalazi se iznad Viteza na visini od 846 metara. Kamen sam oduvijek uzimao samo iz Orlaca, jer je tu najkvalitetniji. Mlinsko kolo izrađujem potpuno ručno, bez ikakvih mašina“, govori Džidić.

Prema njegovim riječima, bilo je pokušaja da neki majstori pokušaju mlinsko kolo izlijevati od betona, što nije bila najbolja ideja.

„ Stari su mi pričali da su neki majstori pokušali praviti mlinsko kolo od betona. Tada se narod počeo žaliti doktoru na stomačne tegobe. Ustanovili su da je to zbog cementa u mlinskom kolu”. Iako je Feridov zanat, prema svemu sudeći, osuđen na izumiranje, mnogo je mlinova u Bosni i Hercegovini koji će još dugo vremena mljeti zahvaljujući vrijednim rukama ovoga klesara. Među njima, svakako će biti i obnovljeni jajački mlinovi.

(Jajce Online)