• Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, w gminie Jajce

• Prezentacja i promocja 26 pomników narodowych i naturalnego dziedzictwa Jajce (wodospad, Pliwskie jeziora, góry itp.)

• Rozwój turystyki w gminie Jajce:

 Turystyka latem
 Turystyka zimą
 Turystyka wiejska
 Ekoturystyka
 Turystyka religijna

• Muzeum Etnograficzne:

 tradycjonalne rzemiosło
 Rękodzieło / sklep z pamiątkami
 Wystawy i manifestacje kulturowe
 Kolekcje: gelologiczna, petrograficzna i minerałów