Yamaçlarda, kale surları altında ve ortaçağ duvarları içinde siyah ahşaptan yapılmış dik çatılı evler,benzersiz bir ortam için, Osmanlı İmparatorluğu dönemi Jajce konut mimarisinin çok sayıda ki tipik örnekleridir. Jajce’de ki bu örnekler Ömer Bey’in Hanesi ve Kršlak’ın Eski Evini ziyaret ederek görülebilir. Ömer Bey’in Hanesi Travnik kapısının yanında bulunmaktadır. İç mimari, özellikle kapılar ve tavan, ağaç üzerinde el oyması ile imar edilmiştir.

Ömer Bey’in Hanesinin içerisinde bulunan Orta Bosna Kantonu Topluluğu Turist Ofisinden bilgi ve promosyon eşyaları alabilirsiniz.

Krslak’ın Eski Evi Kaleye giden yolda Batı duvarları sonrasında bulunmaktadır ve iç mimarisi Şehir Galerisi olarak kullanılmaktadır.

Maliye Binası, Eski İlkokul, Sarenica

Avusturya-Macarsitan İmparatorluğu döneminden kalan bina kompleksi Jajce’nin cazibe merkezidir. Maliye, Eski İlkokul ve Sarenica Aziz Luka Caddesinde, Aziz Luke Çan kulesi ile Jajce Aziz Meryem Kilisesi ve Mezarlık yolu üzerinde bulunmaktadır.

19.yüzyıl sonlarından itiaren finans istasyonu Maliye binasına taşındı. Eski İlkokul Jajce’de kurulan ilk ilkokuldur.

Bugün içinde mineral ve fosil kalıntılarının bulunduğu bina, taş örnekleri ve bir Etno Müzesi bulunmaktadır. Sarenica yada diğer adı ile SARAÇ EVİ, Saraç ailesi için yapılmış bir evdir ve uyumak için bir mekandır. 2. Dünya Savaşı sırasında Yeni Yugoslavya Telgraf Dairesi bu binada kurulmuş ve ayrıca heykeltıraş Antun Augustincic’in ofisi de burada bulunmakta idi.