Jajce jest otoczone przez góry średniej wysokości: Hum, Rance / Hranča, góry Dnoluka, Bukovica – pochodną Radalj i Cusine – część Gorica.

Góry zapewniają wszystkie możliwe formy spędzania czasu aktywny w przyrodzie, takich jak turystyka, badania botaniczne, alpinizm, zbierania ziół leczniczych i grzybów, kolarstwo górskie, narciarstwo i kajakarstwa.

Wśród różnorodnej flory góra Hum, zasługują na szczególną uwagę ze względu na trzy rośliny endemicznych: Onosma stellulataSymphyandra Hofmannii i Corydalis ochroleuca.